elektroodpad

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
elek•tro•od•pad -du, -dzie; -dów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego