exempli gratia

Wielki słownik ortograficzny PWN*

exem•pli gratia ndm (skrót: e.g.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego