fabułka

 
Wielki słownik ortograficzny
fabuł•ka -ł•ce, -ł•kę; -łek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego