factory outlet

Wielki słownik ortograficzny PWN*

fac•tory out•let fac•tory out•letu, fac•tory out•lecie; fac•tory out•letów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego