gospodarczo-techniczny

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
gospodar•czo-tech•nicz•ny (gospodarczy i techniczny)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego