halifaks

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
halifaks (samolot typu Halifax) -sa, -sie; -sy, -sów a. halifax
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego