halling

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
hal•ling -n•gu, -n•giem; -n•gów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego