ib.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ib. (= ibidem – tamże) a. ibid.
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego