ideowo-wychowawczy

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ideowo-wychowaw•czy
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

przeważnie bardzo młodzi, nie byli dla resortu straceni. Wymagali jednak ideowo- wychowawczej pomocy i opieki, która m.in. przez mądrą i prawdziwą

 

i rozpowszechnianie książek. W końcowym efekcie ważne są rezultaty politycznej, ideowo-wychowawczej i oświatowej pracy w społeczeństwie. Zadania komunistycznego wychowania pracujących, podniesienia

 

Zdrowia i Opieki Społecznej dr Krystyna Iwanicka, Kierownik Wydziału Pracy Ideowo-wychowawczej KW PZPR w Nowym Sączu. Marian Wasilewski, przewodniczący WK SD

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego