ikonografia

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ikono•grafia -fii, -fię (skrót: ikon.)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego