ikonoklasta

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ikono•klasta -laście, -lastę; -laści, -lastów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego