ikonostas

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ikono•stas -su, -sie; -sów
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

Bożej, świętego Mikołaja, nie było. Inne, te z wyższych szeregów ikonostasu, tonęły w ciemności, spęczniałe od wilgoci, trudne do rozróżnienia. Zapach

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego