il

Wielki słownik ortograficzny PWN*

il (jedn. adm. w Turcji) ilu, ilem; ile, ilów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego