instruktarz

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
in•struk•tarz (daw. książka z instrukcjami) -rza; -rze, -rzy
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego