intensywny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•ten•syw•ny; -niej•szy
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…nie dało żadnych rezultatów. Przeciwnie, nieprzyjemna woń stawała się coraz intensywniejsza, zamieniając się w nieznośny fetor. Pracownicy dworca, gorączkowo poszukiwali źródła…

 

…Przewodnictwo cieplne wody jest niewielkie i dzięki temu nie zachodzi intensywny transfer ciepła, a więc nie ma szybkiego samorzutnego wyrównywania się…

 

…rozwinięte formy życia. Przyczynia się do tego m.in. brak intensywnych prądów wodnych, co sprzyja bujniejszemu rozwojowi planktonu i powstawaniu większych…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego