introligator

Wielki słownik ortograficzny PWN*

in•troligator -rze; -rzy, -rów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…kobiety do przyuczenia, Pruszków, ul. Sowińskiego 1; 758 72 14 Introligatorów do obsługi maszyny do oprawy bezszwowej. Drukarnia nr 1 Rakowiecka…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego