itp.

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
itp. (= i tym podobnie, i tym podobne)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego