kalwin

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
kalwin (wyznawca nauki Kalwina) -nie; -ni, -nów a. kalwinista
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego