kmiotek

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
kmiotek -t•ka, -t•kiem; te -t•ki a. ci -t•kowie, -t•ków
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego