kompletacja

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
kom•pleta•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego