książka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
książ•ka -ż•ce, -ż•kę; -żek
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego