lablab

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
lab•lab -bu, -bie; -bów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego