łajza

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
łaj•za -zie, -zę; -zy, łajz (a. łaj•zów – o grupie obejmującej mężczyzn)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego