lamentacja

Wielki słownik ortograficzny PWN*

lamen•ta•cja -cji, -cję; -cji
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jeszcze bardziej przeciw wspólnemu autorstwu lamentacji przemawiają różnice treści.
Treścią
lamentacji drugiej, czwartej i piątej jest zburzenie Jerozolimy w 587+6…

 

…stawiające ją w rzędzie nieprzemijających pomników starotestamentowej literatury.
Lamentacje Księga
Lamentacji składa się z pięciu poematów, z których cztery pierwsze są…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego