móc

Wielki słownik ortograficzny PWN*

móc mogę, możesz, mogą; mógł, mog•ła, mog•li ,
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…specjalistę do wykonywania określonych wąskospecjalistycznych czynności zawodowych), ale jego rozwiązanie możemy pozostawić radom wydziałów, ustalającym treści programowe studiów psychologicznych, czy specjalistycznym…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego