naciągaczka

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
naciągacz•ka -cz•ce, -cz•kę; -czek
Hasło obecne w wyd. III WSO, pominięte w wyd. IV.
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego