zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…PARTII
Wśród zakładów podejmujących zobowiązania produkcyjne przed VII Zjazdem Partii
nie brak również zakładów motoryzacyjnych. Załogi pracownicze w całym kraju pragną uczcić…

 

…pracą społeczną ciągłą, popartą wiedzą zdobytą na imprezach i szkoleniu.
Nie brak młodzieży inwencji czy talentów organizacyjnych. Doświadczenie i umiejętności zdobywa na…

 

…wyjaśnień lekarze. Na wyspach archipelagu El Tor rzadko wygasa, pacjentów nie brak, a więc nie ma zaskoczenia, improwizacji lub zdenerwowania. Inna sprawa…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego