nie całkiem

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nie cał•kiem
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…się ich epoka, musieli wyginąć, pozostawiając po sobie dziwaczne legendy, nie całkiem zrozumiałe przekazy utrwalone pismem węzełkowym, w języku, którego nikt nie…

 

…w tytułach poprzednich rozdziałów określał Gombrowicz los swego bohatera?
Otóż
nie całkiem. W przygodzie na wsi nie jest on już bezwolnym przedmiotem…

 

…lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych uwalniali się poprzez wzmożoną, jawną albo nie całkiem jawną, refleksję nad historią skorzystali z którejś z tych dwóch…

 

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego