niezgłębiony

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
nie•zgłębiony (nie do zgłębienia)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego