niezgłębiony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

nie•zgłębiony (nie do zgłębienia)
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego