obdziergnąć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ob•dzierg•nąć -nę, -ną; -nął, -nęła, -nęli; -nąwszy; -nięty
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego