obeżreć się

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
obe•żreć się -żrę się, -żrą się; -żryj się, -żryj•cie się; ob•żarł się, ob•żar•li się; ob•żarł•szy się
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego