obfotografowywać

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ob•foto•grafowywać -owuję, -owują
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego