objeździć

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
ob•jeź•dzić -jeż•dżę, -jeź•dzisz, -jeż•dżą; -jeźdź, -jeźdź•cie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego