ogólnik

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ogól•nik -ka, -kiem; -ki, -ków
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…tym powstanie program restrukturyzacji przedsiębiorstwa. To najważniejsze informacje z pełnego ogólników komunikatu na temat porozumienia siedmiu banków-wierzycieli, który przekazał prasie…

 

…mieszkańcy tych krajów skłonni byli odczytywać deklaracje Gorbaczowa jako powtarzanie ogólników o pokojowym współistnieniu, przywódcy zachodni natomiast dostrzegli w nich istotne…

 

…obywatelskiej". Troska o swoje miasto byłaby uczciwą, gdyby zamiast propagandowych ogólników serwowanych nie dla dobra mieszkańców, ale dla zaspokojenia własnych ambicji…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego