około trzykrotnie

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
około trzy•krot•nie (wzrosły ceny paliwa)
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego