okołomarsjański

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
około•mar•sjań•ski
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego