olbrzymieć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

ol•brzymieć -mieje, -mieją; -miał, -mieli
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…jak i dla Kosowa), było to dla jej mieszkańców wydarzenie olbrzymiej wagi, wychodziło naprzeciw ich aspiracjom. Dawało też Wojwodinie niezależność ekonomiczną…

 

…Na Sacre-Coeur biły dzwony, nieustanne, płaczliwe, bezradne.
Rozproszkowani w
olbrzymiej kadzi miasta ludzie, w obliczu wszystko niwelującego strychulca śmierci, czepiali…

 

…nie może dysponować niezbędnym zasobem informacji. Informacja jest rozproszona wśród olbrzymiej liczby jednostek. Rynek jest najbardziej skutecznym mechanizmem porządkowania informacji i…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego