pacjent

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pa•cjent -n•cie; -n•ci, -n•tów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…spotkał po raz pierwszy w domu opieki w 1975 r. Pacjent opowiadał żywo o przeszłości, używając czasu teraźniejszego. "Przyszła mi do…

 

…Naliczyliśmy już 52 tysiące złotych. Po tysiąc za każdego odesłanego pacjenta. Zdaniem dyrekcji placówki, konstrukcja kontraktu z kasą chorych uniemożliwia racjonalne…

 

…nadmierne zatrudnienie, ale także te, którym kasy nie płacą za pacjentów przyjętych ponad limit. Niektóre z nich za pieniądze otrzymane z…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego