paddock

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pad•dock -o•cku, -o•ckiem; -o•cków; zob. padok
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego