pendrive

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pen•drive -drive’a, -drive’em, -drivie (a. -driwie); -drive’y, -drive’ów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego