pieniądz

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
pieniądz -niądza; -niądze, -niędzy, -niędz•mi
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego