pieniądz

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pieniądz -niądza; -niądze, -niędzy, -niędz•mi
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…14. Szukają długopisu
15. Zapisują saldo na kopercie
16. Zabierają
pieniądze
17. Wsiadają do samochodu
18. Sprawdzają makijaż
19. Wysiadają z…

 

…przedstawicielami państw Europy Środkowo-Wschodniej oraz Izraela szczegółowe zasady wypłat pieniędzy dla ofiar hitlerowskich Niemiec. Przypomnijmy, że 17 grudnia ub.r…

 

…staw jej opór i policz najpierw dokładnie, ile naprawdę masz pieniędzy do wydania.

Byk (20 kwietnia – 20 maja)

PRZESTAŃ SIĘ WINIĆ…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego