podcienie

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pod•cienie -nia; -nia, -ni a. podcień
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na dnie dol. potoku Włodzicy; dwa rzędy barokowych domów z podcieniami XVII w. zajmowanych dawniej przez tkaczy-płócienników, kilka barokowych kamieniczek…

 

…XXw.
Osobliwością Sulmierzyc jest ratusz drewniany z 1743, piętrowy z
podcieniami na słupach dębowych, kryty dachem gontowym, od 1957 Muzeum Regionalne…

 

…zatok olbrzymiego jez. Wielki Bytyń wieś Nakielno. Szachulcowa chałupa z podcieniem zbudowana w 1748. W parku o pow. 5ha m.in…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego