praktyk

Wielki słownik ortograficzny PWN*

praktyk -ykiem; -ycy, -yków
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…na jeden dzieli i do tego pociągiem...
Ygrek tolerowała rzekomo
praktyki w skierniewickim ośrodku szkolenia, który zanim jeszcze rozpoczął działalność, już…

 

…1958), to decyduje o tym tragedia dużo bliższa, a mianowicie praktyki rządu Vichy, które właśnie zasady neutralności światopoglądowej podeptały. "Czemu wydaje…

 

…specjalne pasy i podobnie jak derwisze żyli z jałmużny. Ich praktyki religijne polegały nie tylko na śpiewach, tańcach i wróżbach, lecz…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego