prawomocny

Wielki słownik ortograficzny PWN*

prawo•moc•ny
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…Urzędzie Miasta.

Kto nie może głosować
– Osoby pozbawione praw publicznych
prawomocnym orzeczeniem sądowym
– Osoby pozbawione praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu
– Osoby…

 

…osobami cywilnymi.
Art. 99. Prawa wyborcze nie przysługują osobom ubezwłasnowolnionym
prawomocnym orzeczeniem sądu z powodu choroby psychicznej lub niedorozwoju umysłowego oraz…

 

…300-400 spraw, w których pokrzywdzonymi są dzieci, kończy się prawomocnymi wyrokami. Reszta często ciągnie się latami. Wciąż regułą jest, że…

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego