przychód

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przychód -chodu, -chodzie; -chodów
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…10-procentowy podatek zryczałtowany. Podatku tego nie płaci się, gdy przychody uzyskane ze sprzedaży ( ) przeznaczy się na nabycie w kraju lokalu…

 

…proc. podatek od przychodów od zgromadzonych środków. Czym są te przychody? To odsetki od wkładów oszczędnościowych i środków na rachunkach bankowych…

 

…podatnik może być oddzielnie opodatkowany według skali podatkowej, jeżeli uzyskuje przychody ze stosunku pracy. Nadto podatnik może być oddzielnie opodatkowany zryczałtowanym…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego