przysposobiony

Wielki słownik ortograficzny PWN*

przy•sposobiony; -bieni
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…art. 118 § 2 stosuje się odpowiednio.
Art. 123. § 1. Przez
przysposobienie ustaje dotychczasowa władza rodzicielska lub opieka nad przysposobionym.
§ 2. Jeżeli…

 

…zachowuje nazwisko nabyte przez przysposobienie oraz otrzymane w związku z przysposobieniem imię lub imiona. Jednakże z ważnych powodów sąd na wniosek…

 

…jednak niż przed wszczęciem sprawy o przysposobienie.
§ 2. Przepisy o
przysposobieniu za zgodą rodziców bez wskazania osoby przysposabiającego stosuje się odpowiednio…

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego