pustynnieć

Wielki słownik ortograficzny PWN*

pustyn•nieć -n•nieje, -n•nieją; -n•niał
zgłoś uwagę

Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

…niż obecnie, a Bałtyk stał się pełnosłonym morzem) prowadziło do pustynnienia żyznych niegdyś obszarów Sahary i Bliskiego
Wschodu. Zmusiło to zamieszkujące…

 

…polityczne.
Możliwe katastrofy ekologiczne:
– zaburzenia klimatyczne wywołane wycinaniem lasów tropikalnych,
pustynnienie środkowej Afryki na skutek rabunkowej gospodarki lasami i wodą,
– lokalne…

 

…milionów lat temu, przed powstaniem obecnego układu lądów. Zmiany klimatu, pustynnienie, a nade wszystko zlodowacenia wymusiły skracanie, a ostatnio w ociepleniu…

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego