quantum

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
quan•tum; -ta, -tów; zob. kwantum
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego