rabat

 
Wielki słownik ortograficzny
rabat (zniżka) -atu, -acie; -atów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego