rachunkowy

 
Wielki słownik ortograficzny PWN
rachun•kowy
zgłoś uwagę
 
Autentyczne przykłady użycia w Korpusie

jest chyba tak, by jedyną słabością modelowania był niedostatek mocy rachunkowych, danych statystycznych oraz (choć to już wielki postęp w samoświadomości

 

roku 1494 osiągnęła postać whisky. Wtedy to właśnie w księgach rachunkowych szkockiego mnicha o imieniu John Cor pojawiła się pierwsza wzmianka

 

gospodarczej
Publikacja jest przeznaczona dla jednostek uprawnionych do prowadzenia ksiąg
rachunkowych, a nie będących spółkami prawa handlowego, dotyczy: stowarzyszeń, partii politycznych

Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego